KOSTRA rapport 2015

Nøkkeltall for Østfold-kommunene

Ureviderte KOSTRA-tall for 2015

Made with