591166964

Til Minde om Murerstiftelsen

i Anledning af

50-Aarsdagen for dens Oprettelse den 2. September 1902.

Udgivet a f Murersvendeforeningen i København.

KØBENHAVN. T ry k t i J. H en rik sen s B o g try k k eri. 1902. »

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online