Onsdag 21. oktober 2015

Piggfrie vinterdekk 205/55R16 fra

749,-

Rydder Laster på Kjører bort 800 41150 BEDRIFT OG PRIVAT

Toten Dekksenter AS Krabyskogen Ind. omr. , 2850 Lena Tlf. 61 16 23 10 • toten-dekksenter.no

– etablert 1928

Onsdag 21. oktober 2015 Nr. 38 • 88. årgang

Permanent løsning med utfordringer Foto: Mina B. Sveen

Ferdig veg i juni 2017

Nå får rektor Aaslaug Ljønes Herland ved Totenviken skole og elevene Henrik Hanssveen og Lita Alm Nugteren endelig den etterlengtede busstermina- len. Det jobbes også for fullt med å gjøre ferdig rørlegging- en av elvene, der vannet har rukket å gjøre mye skade. Hele prosjektet har fått ny sluttdato i juni 2017. Side 4-5 Utvider på Bøverbru

Foto: Thea Romsås

Toten Kjøtts lokaler på Bøverbru har i løpet av som- meren vokst seg større. Daglig leder Jimmy Høiberget (bildet) forteller at stekingen nå blir mer effektiv. Snart skal pro- duktene selges enda flere ste- der i landet. Side 2

Foto: Mina B.Sveen

tatt i mot ungdommene med åpne armer. Her er noen av flyktningene sammen med beboerkontak- tene Tawab Karim og Kjersti Kval (bildet). Østre Toten kommune mener imidlertid at mottaksdriften har ført til nedprioritering av andre kommunale oppgaver. Side 9

Permanent drift av flyktningmottaket på Starum kan bli en realitet, selv om transittmottaket i utgangs- punktet skulle være der i en kort periode. Link, som står for mottaksdriften, er blant deltakerne i en anbudskonkurranse om drift i tre år framover. Mottakslederen forteller at lokalbefolkningen har

BESTILL KATALOG!

Trenger du elektriker?

Ta med hele familien! 22.-24. okt.

÷30%

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov 189;

FORIS

Gjelder alle ordinære sko. Barn, dame og herre.

Se hyttene og bestill på boligpartner.no

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Lena

GJØVIK • RAUFOSS • LENA

Tlf. 61 16 17 77

Tlf: 47 80 17 00

+,-. /& 0 0%/ 1 !

!

,22(3 452(3

! 6

"!

# $%% ! #& ( % ) "# ! %*

# '

! 6

«en del av noe stort »

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

Følg oss på Facebook!

Made with