השבט השישי - גליון 124

השבט השישי

מועצה אזורית זבולון

עיתון המועצה - גליון 421 - נובמבר - דצמבר 3102 אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבט השישי

״זבולון לחוף ימים ישכון...״

מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת 4102

1 | השבט השישי

Made with