Catalogus 2017 - NT2 & Inburgering 2017

Beste docent, Werken in het NT2-onderwijs is afwisselend, inspire- rend en uitdagend. Als docent heb je te maken met een grote diversiteit aan cursisten: van analfabeten tot hoogopgeleiden, van arbeidsmigranten tot vluch- telingen, van inburgeraars die zich het Nederlands eigen willen maken tot expats die enkel de basis

Als uitgeverij willen we docenten graag zo goed mo- gelijk ondersteunen. Als je vragen hebt over onze les- methoden, aarzel dan niet om te bellen of te mailen. Heb je behoefte aan uitgebreider advies? We komen graag langs om kennis te maken, uitleg te geven en met elkaar van gedachten te wisselen.

willen leren. De klassen zitten vol mensen met verschillende culturele achtergronden en met verschillende behoeftes om goed te kunnen func- tioneren in de Nederlandse maat- schappij. Het juiste lesmateriaal vinden is soms nog een hele klus.

Denk je dat eenmethode geschikt kan zijnom voor te schrijven aan je cursisten? Vraagdan een beoordelingsexemplaar aan via onzewebsite www.coutinho.nl/nt2

Tot slot zijn we ook in 2017 weer volop bezig met de voorbereidin- gen van nieuwe uitgaven en her- zieningen. Houd onze website en nieuwsbrief dus in de gaten. Een tipje van de sluier kunnen we vast geven: je kunt in de zomer een ge-

heel vernieuwde uitgave van Nederlands in gang ver- wachten. Mis je nog bepaald lesmateriaal of heb je zelf een idee voor een nieuwe uitgave? Laat het ons weten!

Daarom hebben we dit jaar een nieuw format be- dacht om ons lesmateriaal onder de aandacht te brengen. Voor je ligt geen catalogus zoals je van ons gewend bent, maar een brochure waarin we een dwarsdoorsnede van ons uitgebreide NT2- en inbur- geringsaanbod uitlichten. In het midden vind je een handige, uitneembare materiaalwijzer met al ons les- materiaal, gerangschikt op taal- en opleidingsniveau en NT2-examen. Hiermee kun je altijd in één oog- opslag zien welke uitgave je voor je lessituatie kunt gebruiken. Onze selectie van didactiekboeken en docentenuitgaves vind je in hetzelfde overzicht.

Met vriendelijke groet,

Dafni Alverti adjunct uitgever

pagina 3

pagina 6

pagina 4-5

ERK A0 > B1

ERK A0 > C1

ERK A0 > A2

TOTAALMETHODE

TOTAALMETHODE

TOTAALMETHODE

HERZIEN

pagina 11

pagina 13

pagina 12

ERK ALFA1 > A2

ERK > A1-min

ERK > A2

Leesvaardigheid

INBURGERING: KNM

INBURGERING: ONA

pagina 7-10

NIEUW

Uitneembare niveauwijzer

Algemene voor- waarden & contact pagina 16

pagina 15

pagina 14

ERK n.v.t.

ERK A1 > B2

DIDACTIEK

DEELVAARDIGHEDEN

INHOUD & VOORWOORD

Made with