מועצה אזורית זבולון - מחלקת ספורט ונוער - חוברת פעילות חוגי העשרה - תשע"ט 2018-19

מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער

חוברת פעילות חוגי העשרה

לילדים, לנוער ולמבוגרים בגוש, בנופית וביגור

2018-2019 | תשע”ט

פלרם מקדם את הספורט והנוערבמועצה

Made with FlippingBook Annual report