שבתון – מקבץ עלוני שבתון ליוצאים לשבתון בשנה הבאה – ספטמבר 2018

Made with FlippingBook Annual report