Onsdag 16. september 2015

MITSUBISHI FH25 16.900,- fra

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Onsdag 16. september 2015 Nr. 33 • 14. årgang Kauffeldtgården blir tilgjengelig

Satser enda mer på sykler

Foto: Ragnhild Fladsrud

For sykkelbyen Gjøvik er det nå skolene som skal få sitt. Før høs- tens første snøfall er målet å ha fått på plass 650 sykkelparke- ringsplasser ved sju bynære sko- ler. – Noen av plassene vil være under tak, tilsvarende løsningen på Jernbanetorget, sier Halvor Bjaaland i Gjøvik kommune (bil- det). Side 2 Musicals på jentejakt

– Vi står nå på trappa til en viktig, ja, kanskje til og med den aller vik- tigste, historiske byg- ningen i Gjøvik. Da den er i bruk for allmennhe- ten, er det viktig at den også er tilgjengelig for alle, sier Trond Raddum og Werner Hansen i Mjøsmuseet (bildet). Dette har ikke vært realiteten til nå. Mang en gang har de fem trappetrinnene satt en effektiv stopper først og fremst for rullestol- brukere, som kunne tenke seg en tur inn i den fredede bygningen fra tidlig på 1800-tallet. Omsider er det blitt gitt dispensasjon for å bygge om. Side 5

Musicals i Gjøvik med Linda Slåttum, til venstre, Ronny Gunvorsson Berg og Marit Kolloen i spissen er nå i full gang med forberedelsene til sine forestillinger i slutten av januar. Men, «vareopptellinga» viser at lageret et slunkent med jenter fra åtte til 14 år. Siste side

Foto: Ragnhild Fladsrud

Foto: Ragnhild Fladsrud

Nå skal løken settes!

Plant høst i krukker og på gravsteder

Stort utvalg i lamper

Trenger du elektriker?

Vi har utvalget!

Henning Gjestrumbakken Tlf. 974 90 546 - henning@alphaspar.no

Vi rydder i diverse planter, potter, redskap osv. $

!"# $ # "# %# & #' ( &) ' # #'

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov 189;

no

30-50%

no

Snakk med fagfolk

Gjøviks eldste elektroinstallatør

o

Åpent: Hverdager kl. 9-17 (16)

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

O N D

N G S R Å D N N G

Lena

N

Tlf. 61 16 17 77

KOFFERT SALG -30%-50% RABATT

HØSTNYHET

Bunad- tilbehør på Husfliden. Sølv, sjal, regn- caper, bunad- skjorter (norsk prod.), bunad- sko/strømper

Siste sjanse! Ombyggingssalg ÷70% Diamanter - gull - sølv - merkevarer

Priser fra 450,- Begrenset antall

kr. 3450 kr. 2345

«en del av noe stort »

HUNNSVEIEN 3, 61180240, www.gjovikgullsmed.no etning @gjovikgullsmedforr

!!!

"

#

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Made with