545383586

Den kgl. danske Veterinærskole

°g den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 1773 — 1858 — 1895 .

Særtryk af Maanedsskrift for Dyt læger. VII. 1896.

Made with FlippingBook Online document