D theorieboek vwo

Hoofdstuk17 Marketing

Hoofdstuk17

17.1 Marketingaspecten 17.2 Aankoopgedrag 17.3 Marktonderzoekenmarktaandeel 17.4 Marktsegmentatie 17.5 Hetmerk 17.6 Marketingvanniet-commerciƫleorganisaties

Marketing

In dit hoofdstuk beginnenwemet het onderdeel marketing. Met delen van demarketing ben je al vaak in aanraking gekomen; denkmaar eens aan de spotjes op tv, de spam in je mailboxofdeeindelozestroom foldersdieelkeweek indebrievenbusvalt.Maarmarketing ismeer dandat endaar latenwe indit hoofdstukwat van zien. Indit hoofdstukkomt eenaantal basisbegrippenvanmarketingaandeorde.

SE

Management&Organisatie inBalans

221

Made with