מרכז ספורט - 360 - נחלת - חוברת חוגים תשע"ט

נחלת הרבה יותר ממרכז ספורט

חוברת חוגים תשע״ח מרכז ספורט נחלת 360 ראשו ן לצ י ו ן

חוברת חוגים תשע״ט

03-6360111 , ראשון לציון 37 רח׳ העצמאות

חטיבת ספורט וקהילה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker