האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

1-800-36-36-55 ˜‡–‚ ‚’—  ® œ‡ŒŠ†œ ‚’—‚ ‡–ƒ ‹‚‡˜ƒ…’—Œ ‡Žƒ ‹‡Œ‡Š…Œ ‹‡Šƒ…–ƒ ‡Žƒ’Š† ‚‰‡Œ˜ƒ ‡Œ ˜ƒ–‡— ˜‡– ‡–ƒ ‹‡Ž˜Œƒ ˜‡Š~‡”ƒ ˜ƒ ‡‡ Š —‡ƒ~Œ ˜ƒ–‡—‚ ˜‡–‚ 1-800-200-444 Ž ® œ‚‰‡Œ˜Š†œ ‡Žƒ’Š† ‚ŽŒ ˜˜Š ƒ‡Œƒ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ‡‡ Š Š’ƒŒ‚ ‡Žƒ’Š† ‚‰‡Œ˜ ˜ƒ–‡— ‹‡Ž’ƒŒ ˆ–ƒ”‚ ˜‡Œ ‡Žƒ—~– ‡˜‰‡Œ˜ ƒ‡Š ‹‡•ƒ•„ƒ ˜‡‡‡Œ ˜‡—’Ž ‚•ƒ”Œ ‹‡‡ƒ”ŒŠ ‚Š‡‚•‚ ˜–€Œ ƒ~ ‹‡Šƒ…˜‡ Šƒ’‡† ˆ—Œ‚Š ‹‡Žƒ’‚ www.cancer.org.il †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ –˜~ –ƒ‡”Š †–‚ ˜ƒŠ…Œ –ƒ—•‚ Š‰ ‘‡•Œ ‡Œ ŠŠƒ‰ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ –˜~ ‹ƒ‡ Š‰ ‰˜Œ –˜~‚ ƒ”•Œ ‡—Ž~Šƒ ‹‚‡˜ƒ…’—Œ ‡ŽŠ ‹‡Œ‡Š…ŒŠ ‹‡Šƒ…Š …–‚ ‡‰– ƒ‰‡ ‡Œ–ƒ€ ‹ƒ…˜ ‹‡—ƒ‡…ƒ ‚•‡†Ž€ †–‚ ˜ƒŠ…Œ Š ‡Œ ƒ ~ƒ”ŒŠ ˜‡Žƒ ‚ƒ€~‚ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ †– ‡Šƒ…Š ‹‡˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒ‡ƒ‰„ ‹ƒ•‡—ƒ Šƒ’‡† ‹•ƒŒ ƒ…~ ‚‡ŽŒ ˆ–Œƒ ‘†ƒ— ’ƒ~ ‰˜Œ‚ ‹‡‡Ž‡Š• ‹‡–•…Œ –€~Œ ~”ŒŽ –˜~ ‰ ƒŒ‰ ƒ‡ ‡Œ‡ƒ †–‚ ˜Š…Œ ‹‡–ƒ—•‚ ‹‡Žƒ— ‹‡~—ƒŽ ‹‡…ŒƒŒ‚ †‡Œ Šƒ‚‡Ž ƒƒ€Œƒ …–Ž ‹‡Œƒ–ƒ’ ‹ƒ•‡—‚ƒ ˜ƒƒŒ˜‚‚ ‡‰– œ‹‡~‡– ‹‡‡…Š †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚œ ƒŒ ƒ‰Žƒ •ƒ‡‡’? ˜‡˜–…‚ ˜—– ‚’Ž ˜ƒŠ‡’ ˜Œ‡‡•Œ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ƒŒ‚ 2016 ‡Šƒ‡Š ƒ‰Ž —‡~ ‰ ‹‡–…†– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ƒŒ ‹ƒ‡‚Š Š ‚ŽŒŠƒ ‡Œ ˜ŒŠ ‚‡ƒ–‡~ ‹ƒ‡•Š †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ‡–ŒŠ ‚Œ —Œ—Œ †Ž–†Ž‡~ ‹‡‡ƒ…‡‡ ‹‡Œ„‡Œƒ ‚Šƒ’ ‡’ƒ˜‡— ‚ƒ€~‚ ˜Œ‡‡•Œ ‘ƒŽ ‹‡—Šƒ€‚ ˜ƒŠ~— Š‚•Š ‹‡–Œ‚ ˜–‚ ‚Š ‹‡‡‡Œ‚ ƒ‡† ƒ‡ƒ ‹–€†Ž‡~ ƒ€‰ –ŠƒŠ ˜ƒ‡”•‡Š’~ƒ ‹‡~˜Œ‚ ‡‚

†– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚

10

Made with FlippingBook - Online magazine maker