האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

‹‡’ƒŽ ‡˜‡ ‡‡†~‡Š’ Šƒ’‡†ƒ ‡„ƒ’—~ ‡’ƒ‚ ‡˜ƒ–‡— ‡„ƒ’—~ ‡’ƒ‚ ‹‡Š—ƒ–‡ ‹‡’ƒ”‚ –‚ ‚‚…‚‡ –Ž€ Š…— ˜ƒ– Š†

Š‡Š€ ƒ‡Š Š‡Š€ ˜‡ ‡’ƒ‚ Š† ‚Ž‡’ —~– 51  ˜

•’

‡ŽƒŠ~ ‚–ƒ~‡Š

ˆ‡‡Š Š‡

‡…‡—ƒ—

–•ƒ†‡Ž Š„Œ •‡Š‡ƒ€ ‚–‡~Œ

‹‡Š—ƒ–‡ ‹‡’ƒ”‚ –‚ ‚‚?…‚‡ ˜‡ ‡’ƒ‚ ‚‡–~  ˜‡ŒƒŠ— Š†

‹–‰ ‡ ‚‚?…‚‡ ˜‡ „ƒ’—~ ŒŠ ˜Žƒ‡ Š†

‡‡†~‡Š’ ƒƒ€ ‹ ‡„ƒ’—~ Šƒ’‡†ƒ ‡„ƒ’—~ Š•Œ ‡˜‡ ˜ƒ–‡— ‹‡‡• ƒŠ~ ˜ƒ‡…‡Š ‘ƒŽ ‚Œ‡—– ˜Š•Š ‹‡Šƒ…‚ ˜ƒ’ƒ• Š— Šƒ’‡† ˆ—Œ‚Š ˜ƒ‡…‡ ˜–€Œ “–~ ‹‡Žƒ— ‹‡–ƒ„~ ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ –˜~Š ‚Ž’ ˆŒƒ˜ Šƒ’‡† ˜ƒ‡…~ƒ ‚Š‡‚• ˜ƒ‡€ƒŠƒ•Žƒ~ ˜ƒ‡…~ Š— ˜‡Ž‰ www.cancer.org.il †– ‚ƒ€~‚ Š— ‚…ƒƒ–ƒ ‹ƒ•‡— œ…Œ ƒ~ Š’ƒ†Œ‚ –…‚ ‹‡Šƒ…‚ ˜’ƒ• Š•Š ˜‡Ž ‘ƒŽ ‡Œ 03-5721678 Š† †– ‚Œ…ŠŒŠ ˜‡ Šƒ’‡† ‹‡‡ƒ‡ ‹‡Š’†Œ •ƒ•„‚ ‚Šƒ…Š ‹‡‡ƒ‡ ‹‡Š’†Œ •’Š ‡•’˜— ˜ƒŽƒ— ˜ƒ˜ƒŒƒ ˜ƒ‡†–’ ˜ƒ–…˜ƒŒ‡‡• ˜‡~ƒ’– ˜–€Œ Š‰ ƒ~ ˜‡‚ ˜–€Œ ˆ‰Š Š ‹‡†–’ ‰ƒ ƒ‡ ‡˜ƒ–‡— ˜ŒŠ ‹‡Š’†Œ ‹ƒŠ—˜ ‹‡•’Œ‚ ‹‡Žƒ€–~ Š ‹‡†–’ Š— œ‚„ ‡’œ ~ƒ”ŒŠ ˜‡Ž ‹‡–„ ‹‡ƒ ŠŠƒ‰ ˜ƒ— 24 Š ‹‡Š’†Œ ‹‡•’Œ‚ ‹‡Žƒ€–~ œ‹‡˜ƒ–‡— ƒ‡œ ˜–˜ƒ‰‚ ˜…˜ ‹‡‡–ƒ„~‚ ‹‡Šƒ…‚ ‡˜ ˜ƒ•Š…Œ ‹‡‡Š~‡”ƒ‚ ‹‡ƒ‚Œ ‹€ Š•Š ˜‡Ž ˜ƒ’ƒŽ ‹‡Š’†Œ ˜ƒŒ‡—– Šƒ’‡† ˆ—Œ‚Š ˜ƒ‡…‡ƒ ‹‡Šƒ…‚ ˜ƒ’ƒ•

‹‡‡Ž‡‚ –ƒŠ “ƒ‡‡ƒ ‡Œ •‡ŽŒ‚ œŠ—~ ˜ƒ–œ ‡Œ‚ „‰–Œ ‹€ –„‡‚Š ˜‡Ž

19

†– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚

Made with FlippingBook - Online magazine maker