האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

ƒŒ‚ …ƒ†‡Š ‡Œƒ~Š

‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒ‚ ˜Œ„ƒ‡ ‡Œƒ~Š‚…ƒ†‡Š ‚‡‡Ž’ ‡’† †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ‡”–~ ‡Žƒ’Š† •ƒŒ ˜ƒ–‡— ‡”ƒ–ƒ ‹‡’‡Ž ˜‡ŠŠ‰ ˜ƒ‰Ž ‹‡‰ŽŠ ‹‡…ƒ‡Œ ‹‡˜ƒ–‡— ‡Œƒ~Š…ƒ†‡Š ƒŒ‚ ˜ƒ†Š…‚ Š –ƒ–

‡ƒ”•Œ ‹ƒ•‡— ‚–‡†’ •ŽŒ —‡—•Š “ƒ‡‡ ‚—‡–’ Š‡€ ƒ‡…ƒ†‡ •ƒ… ‚‰Ž Š‡ ‚Ž‰‚ ˜…†‚ ˜”• ˜ƒ‡‡Ž

Made with FlippingBook - Online magazine maker