Voorbeeldpagina's werkboek 1 vwo van Management & Organisatie in Balans, 7e editie.

b Bereken op welke datum Van Vleuten NV het gebouw heeft aangeschaft.

Hoofdstuk 23 Kosten van duurzame productiemiddelen

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

De inventaris is op 1 juli 2011 geheel vernieuwd. c Bereken het afschrijvingspercentage dat Van Vleuten NV gebruikt voor de inventaris.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ( vwo, bewerkt )

Opgave 23.9 (§ 23.3) Industriële onderneming De Gaal schaft voor de vervaardiging van een nieuw op de markt te brengen product een machine aan met de volgende gegevens: aanschafprijs € 60.000, restwaarde € 6.000, economische le- vensduur 6 jaar; technische levensduur 8 jaar, interest 8% per jaar. De machine wordt afgeschreven met een vast percentage per jaar van de aanschafprijs.

Gevraagd a Bereken welk percentage per jaar wordt afgeschreven.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Bereken de jaarlijks in te calculeren interest als deze wordt berekend over het gemiddeld tijdens de gehele levensduur geïnvesteerde vermogen.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave 23.10 (§ 23.3) Carlos BV brengt met behulp van machine PR 03 het product Luir voort. Het normale aantal te produceren pro- ducten is 20.000 per jaar. De aanschafprijs van machine PR 03 is € 132.000. De levensduur is 8 jaar, waarna de restwaarde € 8.000 is. Per jaar wordt een gelijk bedrag afgeschreven. Voor interest wordt per jaar 6% over het gedurende de levens- duur gemiddeld in de machine geïnvesteerd vermogen gecalculeerd. De complementaire kosten zijn € 7.600 per jaar.

Gevraagd Bereken hoe hoog de machinekosten per product zijn.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CE

Management & Organisatie in Balans

251

Made with