Onsdag 21. september 2016

DRENERING

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 21. september 2016 Nr. 33 • 15. årgang Farlige skoleveger koster kommunen

Skogplante- rekord på Biri

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Thea Romsås

Skogplanter Østnorge ved Biri planteskole har satt ny rekord i høst. – Vi har levert 3,5 millioner planter. Det har ikke vi vært i nærheten av før, sier daglig leder Arne Smedstuen. Salget i år har vært i overkant av åtte millioner planter, og det er produsert nær- mere 12 millioner planter som skal leveres neste år. Side 9 Lokalhistorie på kinoen

Linda Aaslund i Vardalsvegen (bil- det) er en av mange foreldre som er bekymret for farlige skoleve- ger. Skolekretsene Grande, Redalen og Snertingdal har flest elever med skoleskyss på grunn av trafikkfar- lig skoleveg. Og det koster kommu- nen store beløp i form av skoleskyss. Fylkeskommunen trafikksikkerhetstil- tak i området, og sender regninga til kommunen. Side 5 har ikke avsatt penger til større

Lokalhistoriker Edvard Bjørge (bildet) har gjennom flere år samlet informasjon om kamp- handlingene på Gjøvik i 1940. Fredag møter han kinopublikum- met som skal se «Kongens nei» for å dele litt av lokalhistorien med dem. Side 4 Lokstallen blir bare lager Rom Eiendom

Foto: Torbjørn Aurvåg

MIDTHUN KAPP VISNING 22/9 KL. 16-17

Trenger du elektriker?

SKAP DITT LUNE REDE – Vi hjelper deg med farge-, produkt- og materialvalg!

hadde store planer om å fylle lokstal- len på Gjøvik med nytt, spen- nende liv. Nå er planene lagt på is, og lokstallen vil kun bli utleid som lager i påvente av en større plan for hele området. Side 8

Supertilbud 189; 3 liter

Innflytningsklare leiligheter. Ledige eneboligtomter med flott Mjøsutsikt!

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Tlf: 47 80 17 00

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Thea Romsås

DAGER! Barnas Til

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 24. sept. kl. 10–16 BRUKT- MARKED

20 %

50 % 14.9. - 1.10.

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

GJØVIK, LENA OG RAUFOSS

Made with