כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -מאי2015 - גיליון 215