כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -מאי2015 - גיליון 215

˘„Á

גיליון 512

אייר-סיון תשע"ה מאי 5102

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

"שיבולים, שיבולים, שיבולים עומרים נביא הגורנה" ("שיבולים" מאת מיכאל קשטן)

9

7-6

5-4

קפד ראשו

מרעננה לשרבורג

לכל העולם על אופנוע

מדורים קבועים: סיפור - סרט - אופנה - טיול - טכנולוגיה - עברית - בישול - תזונה- תשבץ- טריוויה

Made with