Tirsdag 27. mars 2018

2

Tirsdag 27. mars 2018 •

Arrangementene står i kø i sommer

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Trafikk og påske

Inspirasjonsmagasinet KOM fra Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv er nå ute i post- kassene. – Dette blir tidenes sommer på ar- rangementsfronten, sier prosjektleder og redaktør, markedskoordinator Mette Stenersen. Opplaget på magasinet er på 140.000 eksemplarer og det distribueres ut til 10 kommuner i regionen. I tillegg er barne- familier, pensjonister og kultur- interesserte spesielt valgt ut som mottakere av magasinet i Asker, Bærum, Nittedal, Drammen, Hamar og Lillehammer. God respons Magasinet kom ut for første gang i fjor. – Vi fikk god respons på magasinet. Poenget med ut- givelsen er å skape inspirasjon. Vi er veldig fornøyd og stolte over årets magasin, sier magasinredaktøren. – Vi har fasiliteter og arrange- menter som drar. Vi kan nesten Torbjørn Aurvåg torbjorn@totens-blad.no

Vi har en liten påsketradisjon også her i avisa, og det er å bruke denne plassen til å minne om farene som er forbundet med å ferdes i trafikken. Både nå i påsken, og ellers, og vi velger å holde på tradisjonen. I fjor omkom 107 personer på norske veger. Det var en betyde- lig nedgang, hvis vi sammenlig- ner med tidligere år. Går vi for eksempel tilbake til 2010, var det hele 208 mennesker som døde i trafikken. Hittil i år er det 14 per- soner som har omkommet, viser tallene fra Statens vegvesen. Vegene har blitt bedre, og bilene er blitt tryggere, men det er per- sonen bak rattet som utgjør den største forskjellen. La oss alle bidra til at den positive utvikling- en fortsetter. Vi gjentar det gjerne i år også, ikke la deg stresse opp når du sitter bak rattet, selv om køen blir lang og noen i baksetet maser. Politiet har gjentatte ganger gått ut med advarsler, for eksempel om hvor farlig det kan være å tråkle seg fram i påske- trafikken, gjerne med en fullastet bil. Da er ikke kjøreegenskapene nødvendigvis like gode som de er med en tom bil. Her lokalt er det alltid litt ekstra utfordringer når påsken starter og når den avsluttes. Mange påsketurister velger riksveg 4 eller fylkesveg 33 som et alterna- tiv til E6. Også i år kan vi trolig vente mye ekstratrafikk på vest- sida av Mjøsa. Uhell kan skje, men det er opp til oss alle å bidra til at trafikken går så sikkert som mulig. Dessverre er det alltid noen som mener de behersker bilkjø- ring bedre enn andre, og kjører deretter. Når trafikken blir tett, mister mange besinnelsen, og foretar farlige forbikjøringer. Muligens kommer de da i beste fall fem minutter tidligere fram til sitt bestemmelsessted. I verste fall kommer de aldri fram. Vi ser ikke at det er verdt å ta sjanser og stresse i trafikken når det handler om å ha en hyggelig og avslappende ferie, der ned- stressing også må være et mål. Ha en trafikksikker og alldeles flott påske i år også! Dagens sitat Påsken er hele livet på én uke. Karsten Isachsen

– Dette blir tidenes sommer på arrangementsfronten, sier prosjektleder og redaktør, markedsko- ordinator Mette Stenersen. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

kalle oss for showregionen, sier Stenersen. Inviterer til fest For regionen har Sommerslagere og Urbane totninger, to av

Norges største sommershow. I til- legg kommer arrangementer som Operafestivalen i Røykenvika til sommeren, med fullt symfoni- orkester. Det arrangeres også flere festivaler, blant disse 2830

Sommerfestivalen på Raufoss og Friluftsfestivalen på Stenberg. – Vi håper å få folk til å komme seg ut på arrangementer. Når det inviteres til fest, da dryp- per det også på transport, handel, overnatting og restauranter, vet markedskoordinatoren. Det er også mange arrange- menter for barn. – Det skal mye til for å kjede seg i sommer, mener Stenersen. Stort spekter Inspirasjonsmagasinet KOM er spekket av informasjon om konserter, show, utstillinger og aktiviteter. Her finnes også tur- tips, shoppingtips, samt oversikt over kafeer, restauranter og overnattingssteder. – Det er bevisst å sende ut magasinet nå til påske. Magasinet kan fås hos alle medlemmene våre eller hos oss på turistkontor- et. Det kan også lastes ned digi- talt, opplyser Stenersen.

Vegvesenet ser på bedre skilting Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

ringer på vegen før etter Feiring. Flere av våre lesere etterlyser nå mer presis informasjon. Pressevakt Per Kolstad i Statens vegvesen har forståelse for bilistenes reaksjon. – Vi ser at det er et problem. Det er en utfordring å gi god nok informasjon på vegstrekninger som ikke er planlagt stengt. Vi får ikke løst det umiddelbart, men etter påske vil vi se nærmere på dette, for å komme fram til en løsning som gir bedre og mer

presis informasjon, sier Kolstad. Friteksttavle hvor de kan legge inn og endre tekst digitalt er en mulighet, men dette vil kreve en større investering. En annen mulighet er et skilt som opplyser – Når noe skjer og vegen må stenges må dette skje raskt. Da vil det kunne bli upresist til å begynne med, frem til man har oversikt, sier Kolstad. Han opp- fordrer videre til å ringe Vegtrafikksentalens telefon 175 eller gå inn på vegvesen.no for løpende oppdatert informasjon. om at vegen er stengt, med underskilting for detaljer. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Inger Synnøve Limmesand, Vestre Toten, født 1947, døde 11. mars. Svanhild Røste, Vestre Toten, født 1921, døde 14. mars. Tor Aarvold, Vestre Toten, født 1950, døde 10. mars. Grethe Irene Adelsøn, Østre

To ganger den siste uka har den sørlige delen av fylkesveg 33 blitt stengt på grunn av snøras. Siste gang var søndag, hvor vegen ble stengt fra 12-tiden på formid- dagen til rundt klokka 18.30. Grunnen var snøras mellom Minnesund og Feiring. Nordfra på fylkesvegen, ved Skreia, ble det skiltet med at Falkentunellen var stengt, noe som altså ikke var riktig. Det var heller ingen hind-

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Toten, født 1938, døde 14. mars. Synøve Engejordet, Østre Toten, født 1922, døde 12. mars. Reidar Rogne, Østre Toten, født 1925, døde 13. mars. Ivar Veisten, Østre Toten, født 1952, døde 10. mars.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

To ganger har fylkesveg 33 vært stengt på grunn av snøras den siste uka. Flere av våre lesere har reagert på upresis informasjon. Dette bildet er tatt søndag. (Foto: Jon Olav Andersen).

Made with FlippingBook flipbook maker