Tebezo Brochure 19-10-17

TEBEZO

Gedreven door Water! Dat is de lijf- spreuk en de drijvende kracht achter ons team van ervaren waterbouwers, die samen met opdrachtgevers gaan voor de best mogelijke oplossingen. Oplossingen ontstaan vanuit affiniteit met de omgeving, gevoel voor kwaliteit en een zeer hoge mate van betrokkenheid, ontwik- keld binnen een organisatie die geheel ten dienste staat van onze opdrachtgevers. Onze interne organisatie is gericht op de kwaliteiten van een groeiend team van geïnspireerde mensen, die altijd het beste halen uit de combinatie van bestaande technieken en veelbelovende innovaties. ONZE DIENSTVERLENING Vanuit de vestigingen in Genemuiden, Rotterdam en Groningen werkt Tebezo al ruim 40 jaar aan de rijke natte infrastruc- tuur waar Nederland trots op is. Wij zijn een veelzijdige partner in het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van waterbouw- kundige werken. De integrale aanpak, maatwerk en het bes- te van traditionele en innovatieve technie- ken spreken een breed scala van opdracht- gevers aan. Van landelijke en regionale overheden tot bedrijven en particulieren: ze leggen hun projecten graag in de ver- trouwde handen van Tebezo. Kwaliteit, milieu en veiligheid hebben altijd prioriteit met als geldende normen onder andere: • Veiligheid Certificaat Aannemers** • NEN-ISO 9001 • CO2 Bewust certificaat niveau 4 • FSC Chain Of Custody

PASSIE VOOR w a ter

Made with FlippingBook flipbook maker