Pluimen

Pluimen, toverstafje bij de opvoeding

Het geven van pluimen is belangrijk en heeft een positieve invloed op uw kind. Als kinderen pluimen krijgen dan: • wordt het duidelijk voor hen wat ze wel en wat ze niet mogen. Dit geeft kinderen een veilig gevoel; • slapen ze ’s nachts beter omdat ze zich veilig en zeker voelen; • lukt het waarschijnlijk beter op school; • hoeven ze niet te proberen om op een andere manier aandacht van u te krijgen; • ziet u ze gewoon af en toe een beetje groeien. Pluimen geven, dat is pas leuk opvoeden! Elk kind haalt wel eens iets uit wat niet door de beugel kan. Daar mag u als ouder gerust wat van zeggen. Uw kind vraagt om duidelijke regels en grenzen. Tegelijkertijd moet het voor uw kind ook duidelijk zijn wanneer het iets goed doet. Als uw kind zijn best doet op school, dan straalt het als u daar wat leuks van zegt.

Pluimen

Made with