Onsdag 14. oktober 2015

Nå er det tid for understellsbehandling!

Rydder Laster på Kjører bort 800 41150 BEDRIFT OG PRIVAT

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

Onsdag 14. oktober 2015 Nr. 37 • 14. årgang Kjempesatsing på leiligheter

Grandbaren tilbake igjen

Foto: Torbjørn Aurvåg

– Grandbaren skal reåpnes. Vi håper å få åpnet i løpet av desem- ber, sier hotelldirektør Silje Jørgensen ved Comfort Hotel Grand Gjøvik. Her sammen med kjøkkensjef Lill Hjulstad og resep- sjonssjef Anneli Nurk (bildet). Det nye tilbudet er en del av hotellets omfattende oppgradering. Side 9 Klart for ny barnehage

Foto: Ragnhild Fladsrud

Denne uka har rivingen av Gjøvik barnehage startet.

Skisse: Make Arkitekter AS

Selvsagt litt vemodig, men styrer Gunn Ryland og prosjektleder Roger Holmbakken (bildet) ser fram til å få en helt nybygd bar- nehage i stedet. Side 3

sier ordfører Bjørn Iddberg. Det er selskapet Trio Eiendomsinvest AS som har laget en skisse for utvik- ling av kvartalet med tre separate boligblokker. Bak selskapet står blant andre Coop Eiendom Norge AS. Side 4

Kvartal 15 blir en kjempesatsing, midt i byen. I neste uke legges planene fram for kommunens politikere. Det planlegges opp til 100 leiligheter med næringsare- aler på gateplan, rett ved CC. – Vi vil gjerne ha flere mennesker til å bo i byen, både studenter og andre,

Nå er utvalget på topp! Høstens klær er på plass

Kr 3198,-

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

MALIA Gjøvik Fargehandel Øvre Torvgate 7 - GJØVIK Tlf: 61 17 58 01

Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71

I N T E R F L O R A

Flotte togrenede orkideer! 10 roser 79,- 30 stk kr 199,- kr

Tlf. 61132878 -Storgt.10-Gjøvik Priser og åpningstider - se vår hjemmeside: www.svanenhudogfotklinikk.no Se vår nye hjemmeside og følg oss på Facebook Høstens Trend-Make-up kommet! Hudpleie, fotpleie ogmassasje

! "#$

«en del av noe stort »

Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 40 L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E

Gjøvik, Raufoss, Dokka, Brandbu

Made with