Jägaren 2020

En ljuddämpare ger dig inte bara en tystare och behagligare jakt. Du får ett stabilare skytte med minskad rekyl och förbättrad precision. Fördelarna är många och effekterna är bara positiva med en bra ljuddämpare från Aimsport och Stalon. Största möjligatystnad OCH FÖRBÄTTRAD PRECISION

❱❱❱❱ SÄNKT LJUDNIVÅ Den mest uppenbara fördelen. Dämparen sänker gastrycket när kulan skjuts iväg samt leder ut gasen långsamt och under en längre tid, vilket effektivt ”kväver” ljudet. ❱❱❱❱ MINSKAD MYNNINGSFLAMMA Denna positiva effekt uppstår tack vare att krutet förbränns och/eller släcks helt eller delvis inuti dämparen. ❱❱❱❱ MINSKAD REKYL När gaserna bromsas upp i dämparen bidrar detta till att rekylen reduceras (särskilt märkbart är detta på större kalibrar). ❱❱❱❱ FÖRBÄTTRAD PRECISION Den extra vikten som dämparen tillför minskar pipans vibrationer, vilket resulterar i ökad precision och tätare träffgrupper. ❱❱❱❱ HÖGRE KULHASTIGHET Inne i dämparen gör den pådrivande gasen så att kulan accelererar och får en högre hastighet än den skulle haft utan dämpare. En hastighetsökning på 5–10 m/s är inte ovanlig. ❱❱❱❱ ÖKAD STABILITET Dämparens extravikt på

pipan gör vapnet stabilare vid skytte på stillasittande mål samt ger dig en säkrare ”sving” vid skytte på rörliga mål

Made with FlippingBook HTML5