Jägaren 2020

Finska Sako har utvecklat och förädlat kombinationen av teknik och hantverksskicklighet i snart 100 år. Tio decennier av kunskap och erfarenhet som lagt grunden för ammunition perfekt anpassad för det perfekta passet. PÅLITLIG EFFEKT gång på gång.

❱❱❱❱ SPECIELLT ANPASSAD FÖR ÄLG OCH ANNAT GRÖVRE VILT

SAKO SUPER HAMMERHEAD WILD BOAR Bondad kula med lite tjockare mantel. Högre utgångshastighet och bra ballistiska egenskaper gör den till ett perfekt val när du har viltet på längre avstånd. Konstruktionen med en kärna bondad till manteln ger hög restvikt och djup penetration. Kulan har tack vare sin torpedform bra ballistiska värden som ger en flack kulbana. Flera kalibrar.

SAKO POWERHEAD BLADE 100% ren kopparkula. Ren koppar har oslagbara egenskaper gällande duktilitet, detta ger förbättrad uppsvampning vid låga hastigheter och ett bra alternativ för jägare som söker ett blyfritt alternativ utan att ge avkall på prestanda. Den unika Trippelblads-toppen tillsammans med reaktionsavfasningen påbörjar en omedelbar expansion och optimerad uppsvampning vid träff.

NYHET!

NYHET!

SAKO SPEEDHEAD RANGE FMJ Helmantlad kula som är speciellt utvecklad som övningsammunition. Kulans egenskaper är snarlika jaktammunitionen i samma kaliber för att ge en så bra övningsupplevelse som möjligt. Flera kalibrar.

SAKO POWERHEAD II En blyfri jaktammunition, där Barnes TTSX-kulan använts för att skapa en kostnadsef- fektiv patron med mindre miljöpåverkan. Polymerspetsen på kulan ger den bättre ballistiska egenskaper och snabb effektiv expansion. Flera kalibrar.

Made with FlippingBook HTML5