Forskningsetikk_nr1_2017

Forsknings etikk B–blad / Returadresse: De nasjonale forskningsetiske komiteene • Kongens gate 14 • 0153 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

Hold deg oppdatert om forskningsetiske spørsmål: Abonner på Forskningsetikk! Ønsker du å få fagbladet Forskningsetikk gratis i posten og/eller i innboksen din? Bestill selv på www.etikkom.no/abonner eller send en e-post til ab@etikkom.no

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.3 •Oktober2016 •18.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.2 •Juni2016 •17.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.1 •Mars2016 •16.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.4 •Desember2015 •15.årgang Forsknings etikk

Forskning på ekstremisme etter 22. juli

Ebola-utbruddet: Når forskningen haster

Samtykke TEMA

Forskningsskandale iSverige

Miljøforskning møtermotstand

EU slakkerpå samtykkekravene

Nybokom etisk skjønn

Skalkartlegge gråsonene

Opprørtover meldeplikten

Nye retningslinjer for genetisk forskning

Samervilha merkontroll

Fraflueforskning til fuskefiksjon

150388_Forskningsetikk_nr4_NY.indd 1

02.12.2015 12.12

Ny forskningsetikklov skaper debatt

Eksperimenterte på sultnebarn

Fuskog fanteri uten følger

30.09.2016 12.24

Vilåpneopp fagfellevurderingen

Forskningsetikk_nr3_2016 .indd 1

Forskningsetikk kommer ut fire ganger i året i trykt og digital utgave. Abonnerer du på den trykte utgaven, kan du også få den digitale sendt på e-post.

Skal du flytte? Husk å melde adresseendring.

DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE Kongens gate 14 • 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 www.etikkom.no

NEM • Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag . NENT • Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi NESH • Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora. GRANSKINGSUTVALGET • Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

Made with