כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יולי 2016 - גיליון 229