4959707125

rations Erfaring. Det er ikke paa Lykke og Fromme ej heller ved videnskabelig t,blending“ , at man kan være sikker paa Ensartethed i Kvaliteten. McCallums har denne Erfaring og Resultatet er, at hvorend deres Whisky bliver sendt, saa er den ensartede og bløde Smag altid den samme, og man kan altid være sikker paa, at den vil tilfredsstille enhver, der ønsker en Whisky af fremtrædende fin og god Kvalitet, og at det er McCallum magtpaaliggende kun at bringe en virke­ lig god aflagret Vare paa Markedet ses tydeligt deraf, at da det i England blev forbudt at fremstille Whisky i Krigs- aarene, og Lagrene saaledes blev ganske udtømte inden Frem­ stilling og Eksport atter blev tilladt, nægtede Firmaet D. 6 J. McCallum at sende den friske Vare i Handelen, saaledes at Forhandlerne rundt om i Landene maatte undvære ,,Per- fection" Whisky i flere Aar. Først nu i de sidste to Aar har Firmaet indvilliget i atter at eksportere Whisky, da den nu har den samme Alder og derved ogsaa den samme fint udviklede Aroma som tidligere. Denne Fremgangsmaade har selvfølgelig bevirket, at Mærket ,,Perfection“ for en stor Del er blevet glemt af Publikum; men den vil sikkert vinde Bifald hos virkelige Whiskykendere, naar de nu atter kan faa denne Kvalitet. For at gøre Nydelsen af Whisky fuldendt anbefaler vi meget indtrængende Publikum at drikke det i naturligt, blødt Mineralvand ,,FARRIS“ , der er saa blødt og behageligt, at Whisky’ens Aroma i langt højere Grad kommer til sin Ret end i kunstigt Mineralvand, hvilket ogsaa er Grunden til, at England Aar efter Aar forøger sin Import af ,,Farris“ - Mineralvandet, og nu har sikret sig økonomisk Indflydelse i selve Farrisselskabet for endnu mere at kunne udnytte dette fortræffelige Vand.

30

Made with FlippingBook flipbook maker