4959707125

N a t u r l i g t M i n e r a l v and * Hovedoplag af F A R R I S

Dette ægte Mineralvand er et rent Sundhedsvand, som anvendes kurmæssigt mod Gigt, Rheumatisme, Nyregrus etc. og anbefales af mange Læger for sine fortræffelige Egenskaber. Brochurer udleveres!; gratis ved Henvendelse til CHARLES BAGGERS EFTF. V INHANDEL Strandgade 22. Telefoner* Central 1681 og Amager 6381.

31

I

Made with FlippingBook flipbook maker