KapitlerAfKøbmagergadesHistorie

L. Levison junr. udsender denne B og:

Kapitler a f K Ø B M A G E R G A D E S H IS T O R IE

som en Hilsen til Venner og Medarbej­ dere paa i oo Aarsdagen for Firmaets Grundlæggelse d. n . Juni 1950 . Henry Helissen skrev Teksten, Arne Unger- mann illustrerede den. Den ornamen­ tale Dekoration paa Bind og Smuds­ omslag er inspireret af Caspar Fincke’s Gitter paa Rundetaarn. Bogen er trykt i Langkjærs Bogtrykkeri, Klicheerne udført i Eigil Hansens Reproduktions­ anstalt, Indbindingen besørget af Jacob Baden og det litografiskeArbejde gjort hos L. Levisonjunr. Papiret erHeimdal- OfFsettryk og Omslaget Ingréspapir. Nogle faa Hundrede Eksemplarer vil være til Salg hos Boghandlerne.

Made with