292672853

Om

Gjennemførelsenaf enny Gade

fra

ved Rasering — i det Væsentlige fuldstændig — af

Tornebuskegade, Aabenraa, Vognmagergade, storeog lille Brøndstræde, gi. Mønt, Kristenbernikovstræde, Didrikbadskjærsgang, Integadc og Holmcnsgado samt Smedens Gang.

Foredrag i Industriforeningen den iste Februar 1892, af Overretssagfører K. Conradsen — med et Tillæg. —

--------- >x<---------

*

Kjøbenhavn. 1892.

Made with FlippingBook Online document