292549318

Om Hovedstadens Befolkning

efter Folketællingen d. 1. Febr. 1855.

Y e d Folketællingen d. 1. Febr. 1855 fandtes Hovedstadens Befolkning at være 143,591 Mennesker, hvoraf af TVlandkjønnet 69,511 og af Qvindekjønnet 74,080. Folketællingen i Hovedstaden d. 1. Febr. 1850 gav ikkun følgende Resultat: Mandkjøn 60,592 og Qvindekjøn 69,103, . ialt 129,695 Mennesker. Herefter at dømme skulde Kjøbenhavns Folkemængde i det sidst forløbne Qvinqvennium være stegen 13,896 eller være tiltagen med omtrent 10-J pCt., hvilket maa ansees for en meget anselig Tilvæxt, især naar man betænker, at det hele Overskud af Fødte over Døde i de vedkommende 5 Aar kun udgjorde 1,648, nemlig 744 af Mandkjønnet og 904 af Qvindekjønnet1).

Flere Fødte end Døde.

Flere Døde end Fødte. Blandk. Qvindek.

Døde.

Fodte.

Blandk.

Qvindek.

Qvindek.

Blandk.

Qvindek.

Mandk.

1850 . . 2,426. 1851 ., . 2,258. 1852 . . 2,558. 1853 . . 2,464. 1854 . . 2,541.

1,593. 1,832. 2,026. 3,654. 1,555.

456. 320. 463.

627. 429. 401.

2,220. 2,261. 2,427. 2,226. 2,430.

1,970. 1,938. 2,095. 3,651. 1,849.

tt

tt

tt

tt

It

tt

//

1,187. 1,428.

ti

875.

692.

tt

ti

1,931. 2,332. ~ 1,187. -S-1,428. 744. 904.

12,247. 11,564. 11,503. 10,660.

l

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online