Stod-sus oktober 2023

Frisørsalong i Bindesvegen 2 03.oktober 2022 sto salongen klar og var duket med åpningsfest med kake og kaffe. Uro i magen hadde jeg, «kommer det noen?» Men åpningsdagen gikk over all forventning og det var ca. 80 nysgjerrige og forhåpent ligvis fremtidens kunder innom denne dagen. Åpningen har etter mitt øre blitt tatt veldig godt imot i bygda. Det har vært en bratt læringskurve opp mot dagen i dag, noen rolige dager ble det i starten, men løsnet sakte, men sikkert. I dag har jeg en solid kundegruppe som jeg håper vil følge meg i tiden som kommer. Vil å benytte sjansen med å takke alle nye og gamle kunder som har benyttet seg av det nye tilbudet vi har fått i stod. Jeg er overveldet over tilbakemeldingene fra dere alle. Hjertelig hilsen en ydmyk frisørdame i Bindesvegen 2 Foto: Pia Måsøval Arntzen Idémyldring rundt et eventuelt overskudd etter LS2024 Steinkjer ønsker igjen Landsskytterstevnet tilbake til Steinkjer. I uke 30 neste sommer blir det tidenes folkefest i Steinkjer. Arrangørklubbene er Forr skytterlag, Kvam Skytterlag og Steinkjer skytterlag. Landsskytterstevne har blitt arrangert hele ti ganger her på Steinkjer tidlig ere. Dette fører mye positivt med seg; skyttermiljøet på Steinkjer får anledning til å bryne seg med landets skyt terelite, Steinkjer får også en stor mulighet til å presen tere hva byen og bygda har å by på og folket får mulighet til å være med til å bidra i fellesskap. I forbindelse med dette ønsker Forr skytterlag å en gasjere hele bygda til å være med på festen, og med det ønsker de også å være med på å dele et eventuelt overskudd etter arrangementet. Lederne i de aktuelle lagene i bygda ble invitert på et møte for å diskutere innsats og engasjement rundt arrangementet. Alle stiller seg positive til å være med og bidra for bygdas skytterlag, og alle er enige om at det uansett utfall av fordeling så vil det komme lokalmiljøet til gode. Det er viktig å få fram at alle jobber med en god intensjon på at dette skal vi klare sammen! Rundt temaet om et eventuelt overskudd og hvordan det best mulig skal fordeles ble det satt i gang en diskusjon i lagene, og det ble igangsatt en idemyldring som alle fikk ta del av (Facebook og www.stod.no). I forbindelse med idemyldringen ut i bygda kom det inn mange forslag, både tiltak som er lette å gjennomføre og en del som

krever større innsats. Her kan dere se listen med innspill som har kommet inn til nå: • Frisbeegolf

• Lekeplass/Aktivitetspark • «Hengeplass» for ungdom • Leirduebane • Fotballgolfbane • Sykkelbane, pumptrack • Treningsstativ

• Tursti egnet for barnevogn/sykkel/rullestol/rullator • Utbedring av fotballbanen ved Sunnan grendehus og tilrettelegging for aktivitet • Utbedring av skolen • Ny brygge for bading og fisking og tilrettelegging av fellesareal ved Trøin på Sunnan • Ny brygge og oppfrisking av Solsiden 2 • Landhockey • Sats på å forbedre uteområdet på skolen med f. eks pumptrack eller frisbeegolf som kan benyttes av folk i alle aldre. • Skiskytterblinker og utbedring av innendørs skytterbane • Utendørs amfi med scene og bålplass ved skolen • Koble på Elevrådet ved Binde skole • Fordel gjerne godene mellom plassene i bygda slik at alle får ta del av dem Det vil komme mer informasjon rundt dette utover, stod.no vil bli brukt aktivt av alle lag for å få ut infor masjon framover. Hvis du er interessert å følge med mer rundt dette er det bare å følge med på hjemmesiden vår stod.no. Bolystgruppa Bo i Stod

Made with FlippingBook - Online magazine maker