Stod-sus oktober 2023

Tur til gruvene på Byafjellet

På et møte i Sunnan Pensjonistgruppe i vår ble det blant annet snakket om å ta en tur opp til Skrattaasen Sink grube (som er det rette navnet) og videre til Bjønnsåsen gruve. Men våren og forsommeren gikk til mye annet, så derfor måtte turen utsettes til i høst. Den 31.8. kl.11,- startet vi fra Skrattåsen gård. I fra gården og opp til gruvene er det ca. 2 km. Med fin sk ogsveg, men til tider noen bratte partier. Vi tok det med stor ro oppover så alle var samlet når vi kom frem til den første gruva. Etter en liten pause her gikk turen videre til Bjønnsåsen gruve. Her er det to gruveganger. Den ene går svakt på skrå nedover og er fylt med vann. Den andre er det mulighet for å ta seg inn i. Her anbefales det å ha med sterkt lys, evt. lyset fra mobiltelefonen, da det er en synk (hull) som er? m. dyp og fylt med vann. I denne gruva er det en dårlig forekomst av svovel, eller svovelkis. Fredrik Stuler fra Steinkjer fikk mutingsrett* på plassen den 10. 6 i 1921. Han var både stiger og eier av denne. Her var det bare prøvedrift i en tid.

Vider tilbake til Skrattåsgruva ble det kaffepause og litt å bite i. Etter en stund med livlig prat om alt og intet pakket vi ned termosen. Litt orientering om denne gruva også om oppstart, drift, gruveganger m. m. før vi begyn te på returen ned til Skrattås gård igjen. Ut i fra det jeg har forstått var alle enige om at det had de vært en fin tur. Ingen sol, men god temperatur. Neste år, før sommerferien, blir det arrangert ny tur opp til gruvene igjen da det var flere som var forhindret, eller som ikke hadde sett annonseringen på f.b. gruppa. (Sunnan). Denne gangen var det 9 stk. som deltok. Takk for turen. *muting, gjøre krav på en underjordisk ressurs. For pensjonistgruppen Henry Stenseth

Skrattåsgruva

Fra gruvegangen i Bjønnsåsen med mineralet i berget.

Fra inngangen til Bjønnsåsen gruve.

Made with FlippingBook - Online magazine maker