S_VorFrelsersKirkeIKjøbenhavn_1896

YORFRELSERS KIRKE I KJØBENHAVN.

T E X T E N A F O . N I E L S E N O G P . K Ø B K E

T EG N IN G ERN E A

M A G D A H L N I E L S E N OG T H O R V A L D J Ø R G E N S E N .

UDGIVET AF KIRKENS BESTYRELSE MED UNDERSTØTTELSE AF CARLSBERG-FONDET.

K J Ø B E N H A V N .

KOMM ISS ION HOS U N IV E R S IT E T S B O G H A N D L E R G. E. C. GAD.

THIELES BOGTRYKKERI.

Made with