Mini Projectwijzer Laboratoriumtechniek

Inhoudsopgave

1 Orientatie .................................................................................. 4

2 Fase 1 Orientatie ................................................................. 6

3 LAB Inventarisatie werkzaamhed en .................................................................................................. 8

4 Fase 2 Plan van aanpak ............................................... 22

5 LAB Plan van Aanpak .................................................... 24

6 Fase 3 Realisatie .............................................................. 38

3

7 Werkplek onderhouden ................................................. 40

8 Oplossingen bereiden .................................................... 52

9 Concentratiebepaling door spec trofotometrie ........................................................................ 64

10 Alcoholische dranken ..................................................... 76

11 Fase 4 Evaluatie ............................................................... 88

12 LAB Eindpresentatie ....................................................... 90

13 LAB Functioneringsgesprek .................................... 104

14 Bijlagen ................................................................................ 118

Bijlage 1 Werkplek PDF veiligheidsregels practicum voorbeeld .................................................... 119

Bijlage 2 veiligheidsregels VMT ............................. 122

Bijlage 3 Beoordelingsformulier ............................. 125

Projectwijzer 0 Mini projectwijzer lab / Uitsluitend geschikt voor de lab-tweedaagse 2015

Made with