ניו-טק מגזין | אוקטובר 2017 | מהדורה דיגיטלית

October 2017

New-Tech Magazine October 2017

22 רובוטיקה אוטונומית 24

מזעור סיכונים בלוחות חשמל 28 פותרים אתגרים עסקיים קריטיים "4.0 עבור "תעשייה 34 Fiber in the חדשנות Sky בתקשורת הלוויינית

Medical Production Components

Made with FlippingBook HTML5