kraks realregistre 1977

Kraks Blå Bog Meré end 7.500 personer fra alle sider af dansk samfundsliv. Omhyggeligt redigerede oplysninger om uddannelse, løbebane, tillidshverv, familieforhold etc. KRAK NYTORV 17 • 1450 KØBENHAVN K ■TLF. (01) 12 03 08

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker