Første Steg Test

Returadresse: Første steg, Utdanningsforbundet Postboks 9191, Grønland 0134 Oslo

Kurs for ansatte i barnehagen – våren 2012

8. mars Skapende matematikk

29. mars De yngste barna i barnhagen

Sted : Lærernes hus, Oslo Pris : 900 (medlem) 1700 (ikke-medlem) Foreleser : Camilla Grieg

Sted : Røde Kors konferansesenter, Oslo Pris : 900 (medlem) 1700 (ikke-medlem) Forelesere : Gerd Abrahamsen, Nina Winger, Brit Johanne Eide, Ellen Os, Nina Johannesen, Ninni Sandvik og Anne Greve Utdanningsforbundet ønsker med dette å følge opp arbeidet med de yngste barna i barnehagen. Hva vil det si å kunne innta barneperspektivet? Hvilket syn har vi på barns lek og lekerutiner? Hva innebærer respekt for småbarns kompetanser?

Kan vi stimulere barnas matematiske kompetanse gjennom eksperimentelle og lekende arbeidsmåter med formog farge?Med fargesterke fotos, eksempler og praksisnære fortellinger presenteres ulike mulig- heter for utvikling av matematisk kompetanse. Dette er et praktisk og lekende kurs. Ha med deg egen maleskjorte. 16. april Være sammen – omå utvikle sosial kompetanse for barn i førskolealder Sted : Lærernes hus, Oslo Pris : 900 (medlem) 1700 (ikke-medlem) Forelesere : Torhild Roland Vetvik, Eivind Skeie og Pål Roland ”Være sammen”-prosjektet foregår i over 20barne- hager i Agder. Målet er å utvikle et program om sosial kompetanse og økt inkludering gjennom autorative voksne og medvirkende barn.

3. mai Frittgående barn på beite

Sted : Lærernes hus, Oslo Pris : Pris : 900 (medlem) 1700 (ikke-medlem) Forelesere : Dag H. Steinset og Elisabeth M. Nilsen Barnehagen har ansvar for å ta vare på barnekulturen og den frie leken. Med utgangspunkt i boka ”Ut og lek – liv og lyst i naturbarnehagen” får du innblikk i en barndom full av livsutfoldelse. På dette kurset ønsker vi å inspirere til å gjenopp- rette statusen til den frie leken og at det er barna som har kompetanse på lek.

På dette kurset vil innhold, arbeidsmåter og resultater i prosjektet bli lagt fram.

Påmelding og mer informasjon: www.utdanningsforbundet.no/kurs post@utdanningsakademiet.no – tlf.: 24 14 20 00

Made with