גושפרתה - גיליון 897

22/6/2018 | ט' תמוז תשע"ח | ערש"ק פר' חוקת פרתה גוש

פינוי נתיב האבות

מבית

897

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

6 ' עמ

יקיר הגוש

שאול גולדשטיין

8 <<

קייטנת יובל קיטנה עם נשמה 12 <<

מי מריבה הבריכה בקרית ארבע 14 <<

Made with FlippingBook flipbook maker