006PWID0021

86

inDustrieel Design

Onderliggende beoordelingen bij werkproces 4.2 Optimaliseren van producten en systemen

Productbeoordeling met criteria en koppeling aan competentie

O-V-G

Product

Criteria

Comp.

Gemodificeerd en gerepareerd product

Product is op afgesproken datum gereed. Product werkt volgens afgesproken specificaties.

S, K ..

Beoordeling met criteria van beoordelingsgesprek

D-A-G

Beoordelingsgesprek Verantwoordt hoe controle- en meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen effectief en efficiënt zijn gebruikt. Verantwoordt hoe controle- en meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen correct zijn beheerd. Gesprek is taalkundig op het vereiste niveau. L

Competentiebeoordeling

D-A-G

S. Kwaliteit leveren Prestatie-indicatoren • Je bewaakt de kwaliteit en productiviteit aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen. • Je signaleert en rapporteert afwijkingen tijdig. Met als resultaat dat de kwaliteit van het afgeleverde werk voldoet aan de verwachtingen. L. Materialen en middelen inzetten Prestatie-indicatoren • Je gebruikt controle- en meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen effectief en efficiënt. • Je draagt zorg voor controle- en meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Met als resultaat dat de controle- en meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen gedurende de verwachte levensduur zijn te gebruiken en het werk veilig wordt uitgevoerd. K. Vakdeskundigheid toepassen Prestatie-indicatoren • Je herstelt, verwijdert en monteert componenten accuraat. Met als resultaat dat de producten en systemen weer optimaal functioneren.

Observatie

Productbeoordeling: • Product

..

Observatie

Beoordelingsgesprek

..

Observatie

Productbeoordeling: • Product

..

Made with