Kraks Vejviser pdfa1890

1890.

5

Jern-Pengeskabe.

"§?. S ø r e n s e n , Teglgaardsstræde 5 :v»fau*r.—?»«!«*»:St.Pederstræde 1 Hædersdiplom Kjøbenbavn 1888. 1ste Klasses (lirkefrie ildfaste J" e r n p e n g e s k a b a JERNDØRE . Skabe til Indmuring og Hvælvinger ere leverede til Autoriteter og Private. Jernskabene forfærdiges kun af bedste Materiale og med stærke Vinkeljernsforbindelser, særlig fremhæves mine tætsluttende Døre og sindrige Laasemekanisme. Fr is l ist e g r a ti s o g f r a n k o . Penge- & Dokumentkaser,

dirkefrie, med 2 Nøgler, i forskjellige Størrelser. C L E . E X E D E 0. Ny Vestergade 0. Forretning for Smedearbejde samt Gas- og Vandindlæg. Jern-Pengeskabe, Bygningsarbejder, Lynafledere, elektriske Ringeapparater, Badeapparater, Klosetter m. m. Nyeste Konstruktioner paa Belysningsvæsenets Omraade. — Flurscheim’s Blusregulatorer samt besparende Gaslamper - , Gaskogeapparater, prøvede og stemplede af Kjøbenhavns Gasværker. Gas-Komfurer — dafiske og fremmede Konstruktioner. Overslag, Vejledning og Anvisninger til Benyttelse gratis. Igoxxt IJfottlsm, Bøssemager, G e o r g 1 O l r r i s t e r L s e r i e E f t e r f ø l g e r - Lager afVaaben ogAmmunition. Store Kongensgade Nr. 33. Kjøbenhavn. K.

Made with