KøbenhavnsPrivilegier_1661

K Ø B E N H A V N S R

f £ : ■ ; ‘Æ . Mmmm JfP/ ¡É.ti, jfe■f l l m'.•/:,i:i i l l j # # S mmwå

1 1 1 ^ Æ W

/> . t ■

■'

i.

■ ■

i.Vr-,"---

-V^.r5 - : A . \

PØS

*

m i » «

i i w w i f f i ¡1 $&*&■ >$ $ite&

H S i

É S i f É I * i p P ® I f* ■ IB ? /. r;

^ I w l w

i S l

^i^^y^aES^ y : £w®a£||-':J.ifJ■¿®,!érafe-'^''-7-,j: % r & $ W w l w W p W t i ’f

H O V E D B I B L I O T E K E T K U L T O R V E T 2 , 1 1 7 5 K

¿i'^f'-"''^i-^'l*i'1

3§s?y( :

■ypvi": -¿/T /AV.iarT-^rtML'A'-k'i icTj' 'J: D

; . S l M

røSÉSI i «

J l å f

i f e i ■i'&-

r ø f t « a f K «

»

: ■' '-'■ '

V. : % W

i ■'■'■: ' ■'■;-

Ti: t\

;?ifes!.'/>•.

*■&*&, %?*$£•i;,\

i'IfejA

1 3 K m r i f Wi % Ki >■:,'.;iv'’^i!:'i xVV.Bføirw 7 W';>~f

1( 3 8 S i M 4 J - -’*$i '^- W ^ l-r ;i$l

li'zifcriW.e &*:•%.

V 7 :i-si-;'1 :; >iy.7'ii'i: :B7/Ti :-7 . f.v'i'.V: .-• ' ' r - ' ' ~,Vy‘

086559544

101 KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Made with