Velkommen til Stod

Frivilligsentralen hjelper deg videre Frivilligsentralen har kontor i Stod samfunnshus og nås på frivillig@stod.no eller telefon +47 941 73 476 Takk til alle gode stodbygg som er med på de fine bildene i brosjyren vår, og takk til Emma Andrea Johansen og Marisletta Barnehage for foto. Bolystprosjektet takker for all innsats for bolyst i Stod! Utgiver av brosjyren: Bolystprosjektet i Stod og Stod Frivilligsentral

Se Stod i 360 grader på roundme.com

www.stod.no

Made with FlippingBook Ebook Creator