Velkommen til Stod

Binde skole Det er fantastisk bra å være elev og ansatt ved Binde skole. Alle ansatte ved skolen har et trygt og godt skolemiljø fremst i panna. Det er den viktigste nøkkelfaktoren for å få til trivsel og læring til alle elevene. Skolen har et godt samarbeid med heimene og frivilligheten i bygda, der fokus er inkludering og utvikling hos barn og unge med familier. Uteområdene rundt skolen i Binde er enormt bra. Vi kan gå til utallige fine turmål fra skolen, året rundt. Om vinteren kjører idrettslaget opp skiløyper fra skolegården, både i lysløypa og i Lia. Alt legges til rette for allsidig aktivitet. I skolegården lager FAU skøytebane så fort det er mulig. FAU bidrar utrolig mye med tilrettelegging og dugnad som gagner barna. Helt suverent! Best i lag! Hilsen rektor ved Binde skole

Marisletta barnehage SA Dette er en privat barnehage som eies av foreldrene. Vi har en stor og stabil arbeidsstokk med lite sykefravær. Vi har høy andel barnehagelærere/ barne- og ungdomsarbeidere. Barnehagen vår er godt organisert med små grupper og stor voksentetthet Hos oss settes enkeltbarnets behov først, og personalet tilrettelegger så langt det lar seg gjøre. Vi fokuserer på leik, læring, sosialt samspill, mangfold og bygging av fellesskap som inkluderer alle barna. Vi praktiserer mye utetid, og er på tur flere ganger i uken. Vi har mange fine turmål både sommer og vinter. Akebakke, skiløype, hall og skogen i umiddelbar nærhet. Vi har også en grillhytte som brukes hver dag. Hilsen foreldre og ansatte i Marisletta

5

Made with FlippingBook Ebook Creator