TheatermuseetVedChristiansborg_25aar

Vej ledning F O R M U S E E T S B E S Ø G E N D E Det anbefales Museets Besøgende først at gennemgaa Holbergs Heibergs Udstillingen i Forsalen, den tidligere Foyer, for derefter ad Midtergangen og den tilstødende Gang langs Vinduerne mod Ridebanen at træde ind i Til* skuersalen. Paa Vejen mod Scenen passerer man bl. a. Mantziuss Herold s Afdelingerne og C. Hostrups Pult, og man bør, naar Vejret er godt, nyde Udsigten fra Hofs theatrets Balkon. Naar Seværdighederne paa Scenen og de tilstødende Mindeværelser og Vægge for bl. a. Caroline MathildesStruensee og Emil og Olaf Poulsen samt Johs. Poulsen er taget i Øjesyn, gaar man ad Trappen til højre enten ned til BalletsAfdelingen eller op gennem Christian den Ottendes Loge for at naa hen til Grevinde Danners og Frederik den Syvendes Loger og Kabinet. Derfra bes søges PrivattheatersAfdelingerne, som ligger bag Theatrets Balkon mod Ridebanen, samt Anna Larssens Værelse. Ved Udgangen findes Forstadsscenernes Rum, bl. a. med Sca= las, Carl Alstrups og Frederik Jensens Mindeplads. Forklarende Tekst er anbragt overalt ved de udstillede Billeder og Genstande.

Made with