ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

סניפי ארגון המורים

04-6434862 ׳ טל // 04-6084316 ׳ טל // 04-6493421 ׳ טל // 04-6493425 ׳ טל // 04-6493401 ׳ טל // 04-6493402 ׳ טל // 04-6493413 ׳ טל // 04-6493412 ׳ טל // 09-7890601 ׳ טל // 09-7890600 ׳ טל // 03-7106768 ׳ טל // 03-7106731 ׳ טל // 03-7106730 ׳ טל // 03-7106779 ׳ טל // 08-9527560 ׳ טל // 02-9667587 ׳ טל // 02-9667588 ׳ טל // 08-9577805 ׳ טל // 08-9764821 ׳ טל // 08-9764823 ׳ טל //

, נצרת עלית 3 מעלה יצחק , נצרת עלית 3 מעלה יצחק

גולן צפון

, מרכז ניצנים, כרמיאל 9 החרושת , מרכז ניצנים, כרמיאל 9 החרושת , בית אמות, חיפה 157 יפו , בית אמות, חיפה 157 יפו , בית אמות, חיפה 157 יפו , בית אמות, חיפה 157 יפו , כפר סבא 20 התע״ש , כפר סבא 20 התע״ש , תל אביב 23 דרך מנחם בגין , תל אביב 23 דרך מנחם בגין , תל אביב 23 דרך מנחם בגין , תל אביב 23 דרך מנחם בגין , ליגד סנטר, מודיעין 4 המעיין

כרמיאל

מירון

גליל מערבי

חיפה כרמל

משולש

אילון ירקון

השרון

תל אביב

מרכז

שפלה מודיעין

, ירושלים 4 הלל , ירושלים 4 הלל

ירושלים דרום ירושלים צפון

, בניין אופרה, אשדוד 25 האורגים , מגדל הרכבת, באר שבע 10 בן צבי , מגדל הרכבת, באר שבע 10 בן צבי

דרום

נגב

ע"שנוריתולנסי ז"ל

באר שבע

חפשו אותנו בפייסבוק: ארגון המורים העל-יסודיים w w w . i g m . o r g . i l

Made with FlippingBook flipbook maker