כוכב הצפון גיליון 2407

שטיפת רכבים | הכנות למכירה ליטוש וחידוש פנסים | פוליש ווקס 050-4709004

אלף תושבים שבויי מערכת 45 המשפט בישראל

חיים חליוה אלף איש תושבי טבריה להיות מוחזקים 45 רק בישראל יכולים ולחיות בזבל ובסבל, בחוסר שירותים מוניציפליים, hold ב- בערמות אשפה, בחוסר תכנון ופיתוח, בהעדר וועדת תכנון, בגירעון, במערכת חינוך כושלת. בהעדר מנהיגות ובהעדר גזבר, מתקציב ללא מענקים 1/12 בהעדר מבקר עירייה, ובהתנהלות של או סיוע, התושבים כולם פשוטו כמשמעו "שבויי מלחמה" של

חשמל תאורה ומיזוג אויר בע״מ בעמק אור שרות ואמינות מעל הכל ביצוע כל עבודות החשמל ומיזוג אויר שרות /מכירה/התקנה משרד 04-6757751 | אשדות יעקב מאוחד עמליה 053-7572054 | דודו 053-7707507 בס“ד כך לא ניתן להמשיך לחיות בעיר טבריה. אם יש חוק קיימו אותו ואם אין חוק שלחו את הסוגיה למחוקק והעיקר שתצילו את תושבי טבריה מהשבי. אנא רדו אל העם ורק החליטו! החוק, של מערכת המשפט והשופטים בירושלים. חוסר החלטה של שופטי בית משפט העליון רק מעצים את הסבל והנזק הבלתי הפיך שנגרם לתושבי העיר הקורסת. שופטי העליון, תחליטו מה שתחליטו והעיקר שתחליטו!

050-5340423 | 052-6170202 המובילים באיזור בפינוי פסולת בניין ברמסע 4 לאתר מורשה וקבלת אישור לטופס הובלות בע"מ כ.ה. 4 הסכמי הטמנה להיתר בנייה וטופס קו״ב 10 פינוי מכולה בלבד! ₪ 600 מבצע לחג!

Made with FlippingBook flipbook maker