Texaco Ursa Ultra LE SAE 10W-30 - Motorolje

Ansvarlig firma Firmanavn

UNO-X Smøreolje AS

Postadresse

Postbox 127, 1325 Lysaker

Postnr.

1366 LYSAKER

Land

NORGE

Telefon

04210

Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon Nødtelefon

Respons på nødsituasjon under transport:Europa: 0044/(0)18 65 407333

Faksnummer:Europa: 0044/(0)18 65 407333

Produktinformasjon: Tekniske opplysninger:Europa: 0044/(0)18 65 407333

Helsefare:Europa: 0044/(0)18 65 407333

Respons på nødsituasjon under transport:0047/22 12 4050

Faksnummer:0047/22 12 4050

Produktinformasjon: Tekniske opplysninger:0047/22 12 4050

Helsefare:0047/22 12 4050

Respons på nødsituasjon under transport:0047/22 12 4000

Faksnummer:0047/22 12 4000

Produktinformasjon: Tekniske opplysninger:0047/22 12 4000

Helsefare:0047/22 12 4000

Respons på nødsituasjon under transport:Europa: 0044/(0)18 65 407333

Faksnummer:Europa: 0044/(0)18 65 407333

Produktinformasjon: Tekniske opplysninger:Europa: 0044/(0)18 65 407333

Helsefare:Europa: 0044/(0)18 65 407333

Made with FlippingBook Annual report