kraks vejviser 1990 realregister

KRAKS VEJVISER fordansk erhvervsliv Bind 1 Hvem leverer hvad?

71.800 virksomheder ordnet un­ der 2.500 faggrupper. Et indeks på 30.000 stikord gør det nemt at finde svar på, hvem der leverer hvad. Bind 2 Erhvervsvirksomheder i Danmark Virksomhederne i alfabetisk orden med oplysninger om adresse, telefon, telex, telefax, giro, bank, antal ansatte samt andre nyttige oplysninger. Bind 3 Registrerede virksomheder i Danmark | Oplysninger om indehaver, direk- | tion, bestyrelse, kapital, tegnings- * regel mv. vedr. de knapt 100.000 registrerede firmaer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Handels­ registrene. Bind 4 Myndigheder, organisationer og bykort Oversigt over landets og kommu­ nernes styre og admihistration, institutioner og erhvervenes orga­ nisationer etc. Bogen indeholder tillige en kort­ afdeling over større danske byer.

sér ’v®n/sfiv

Kraks VeSviser for danske t h v e r t

Bestilles direkte hos KRAKS FORLAG AS

▲ ▲ ▲ KRAK

KRAKS FORLAG AS Virumgårdsvej 21 2830 Virum Tlf. 45 83 45 83

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online