Kraks vejviser 2003-2004 gaderegister ver 1

ABILDGAARDSGADE

Husregister for København og Omegn Grænsen for registrets område, se side 12

\

Larsen Bente 35 5514 32 (504-E2 750-G485.1) (Frans Thor Bak og Marianne Moritzen Bak) Bak Frans 35 26 00 56 Bak Marianne Moritzen 35 26 00 56 (505-E2 650-G485.6) (506-E2 750-G485.6) (Thomas Elo Christensen) Christensen Thomas E35 42 34 62 (507-E2 800-G486.2) (Dorrit Røtzler Møller) Møller Dorrit Røtzler 35 38 04 01 ’ Sørensen Mette Præstmark 35 38 83 00 (508-E2 700-G486.2)

5 Vase Karlis 33 23 40 86 6 Ipsen Nikolai Kirk3324 08 80 25 3 OlesenZandra33 25 3027 4 Nielsen Lars Gade 3811 38 78 5 Hyllested Marianne 38 88 86 83 ‘ Pedersen Kim 33 26 30 20 Homecker Rasmus 33 22 72 71 Schibsbye Kerstin 33 24 58 40 Schibsbye Stine 33 24 99 42 ’ Sørensen KO Hem.nr. 3 Berke Lise 33 22 42 23 Kleemann D Hem.nr 3 Abel Michael 33 24 97 98 Andersen Peter 33 24 97 98 4 BeierThomas33 23 23 34 Sørensen Anne-Mone 33 22 09 35 5 Andersen Ken 33 2, 0, 59 ’ Jensen Karina Balling 35 35 24 25 Kleif Janus 35 26 41 90 Nielsen Lærke Sødring 33 79 12 16 ' Petersen Jonas Meyer 33 2, 1264 Riber Petersen Anne 33 25 70 46 3 Bengtson Kristian 33 22 99 8, Sander Morten 32 57 57 34 3 Bak Anders 33 79 00 48 Colstrup Susanne 33 25,2 81 4 Gottlieb Martin 33 79 23 29 5 Gottlieb David 33 79 79 51 (A/B Abel Cathrines Gade 31) Aagaard Bente 33 24 66 80 Pedersen Tove 33 22 82 93 Pihi Vibeke 33 79 20 26 Veen Nadine Memhave Ten 33 2 , 4 , 49 "M ik Tattoo 33 22 13 17 ' Larsson Ingeborg Viva 33 3145 64 4 Frederiksen Jesper 33 24 22 44 8 Boel Morten Thorup 33 79 6145 • Johansen Pia 33 22 99 10 Johansen Pia 33 22 99 74 1 Casana Michael 33 31 60 33 3 Mortensen Anja 33 25 42 48 Pedersen PerAgerskov 33 24 93 09 3 Gaarde Rikke Hem.nr. Gaarde-Askmose Rikke Josefine 33 7496 94 4 Munk Teis 33 23 57 67 8 Kock-Hansen Mikael Witthøft 33 79 21 71 6 (70x-E7 900-G3 1887) (= Viktoriagade 11) (A/B Abel Cathrinesgade 6/ Viktoriagade 11) Fredenksen M 33 31 17 75 ' Pahlen Alex.s V D 33 31 09 04 Tufvesson Inge 33 22 40 55 3Thomsen Preben Dynng 33 25 35 27 3 Bille-Hansen Ellen 33 24 00 40 Larsen Anni 33 8618 40 4 Dahl Claus 33 86 16 ,8 8 Rasmussen Anna Sandberg 33 79 74 43 8-10 (646-E6 750-G1 433.4) 8 * Jønsson Axel 33 24 1932 ' Skriver Chnstina 33 23 1787 3 Møller Linda 33 25 75 86 3 Hansen John 33 24 52 7Q^ Olsson Olof 33 25 55 26 4 Holtermann Øjvind Nicolay 33 23 84 8, 10 ’ Semb Stephen O'reilly 33 23 48 23 Semb Synne 33 23 48 23 ' Zeuthen Frederik Jacob 33 3190 61 3 Vasegård Lene 33 24 92 84 4 Christensen Jesper 33 21 57,4 12 (647-E4 300 G775.9) 1Tekiela Jacob 33 25 ,4 29 3 Hertzum Thomas 33 21 92 40 4 Jacobsen Alexandra 33 25 10 76 14-16(126 E9200-G2 753.1) (A/B Abel Cathrinesgade ,4-16) 14 k Ejendomskontoret A/S 33 23 29 10 31 (711-E4650-G883.5) 33-33B (706-E3 550-G1 489.5) 33 ** Kolind Belinda 33 25 90 75 27 (702-E7150-G1 360.9) (-Istedgade 24) - 29 (703-E22 700-G3 677.7) (-Istedgade 15-17) (A/B Rosenaen)

3Hansen Mia Kim Schnell 33 31 67 77 Pedersen Brian 33 79 05 70 • Bunk Jørgen 33 79 06 48 Jensen Liselotte Graa 33 79 06 48 3 Stephen Nunthavadee 33 25 ,3 20 3 Kring Kurt Friberg 33 24 52 67 Petersen Steen Niels Reinhold 33 3, 09 12 4 Frederiksen Sonja 33 22 11 ,6 Laursen Jan 33 24 55 41

ABEL CATHRINES GADE 1654 København V Kort 148 C5-D6 (Legatstiftermde d 1676)

Nielsen & Krohn A/S 3616 40 55 27 EkvTransport ApS 43 42 1533

7

16

Flemming Karberg A/S 43 96 72 66 Flemming Karberg A/S 43 96 7182 Flemming Karberg A/S 43 96 0 , 50 Flemming Karberg A/S 43 96 17 77 Flemming Karberg A/S 43 96 7, 72 Nordisk Olie og Gummi Import 43 42 45 33 8 Sinnet Glenn 43 96 41 03 16 Akzo Nobel Inks A/S 43 45 25 44 28 Sandvik A/S 43 46 51 00 -Fax 43 96 60 81

9 11

Kommune København Sogn Maria Valgkr Vesterbro Politikr København Politist / Kvarter Udenbys Vester Lokalcenter: 6

13

18

(—Istedgade ,9. bile Istedgade 1) Ahmad Moslem Akeel-Al-saadoun 33 23 3568 ' Lybeck Marie 33 26 33 22 Rasmussen Mette 33 26 33 22 Sakaria Rajan Kunz 33 23 20 10 Sakaria Rajan Niels 33 23 20 10 Ståhle Lena Hem.nr 8 Ballisager Britt 33 22 90 10 Christensen Sigurd 33 24 12 57 3 Bek Micha 33 79 02 88 4 Rajan Kunz 33 23 2010

1 3A|377 E11 900-G2 346.7)

15

SANDVIK

(A/B Abel Cathrinesgade 1-3 A) 1 United Traders ApS 33 21 48 98 • Brunken Christina 33 31 ,4 03 Sonmks Dorthe Sø 33 21 59 56 ' Nielsen Kurt Westh 33 21 32 00 3 Kristensen Carsten 33 23 47 58 Sørensen Vagn 33 22 23 43 3 Olsen Karm 33 21 33 34 Ussmg Søren Algreen 38 1014 25 * Christiansen Thomas 33 31 25 75 8 Wind Alexandra 33 22 02 10 3 k Mohammad Qayum 33 31 03 10 ‘ Lembcke Jens 33 22 85 44 ' Daugberg Nikolaj 33 23 88 90 3 Irgang Mane Voshida 33 21 64 94 Irgang Rene 33 21 6494 4 Riot And Rota 33 25 23 93 8 Norback Anel 33 31 1006 3A *Duprat Helene 33 21 90 17 ' Sjømng Abelone 33 24 77 01 2 Dressel Miro M 33 2517 19 3 Engelhardt Robin 33 2511 14 4 Fromberg Carsten 33 31 3311 7-11 (72d-E20 900-G3 425.5) (Jemidan ApS Stenoshus) 7 * Santamaria Maria 33 26 26 54 ' Reeh Line 33 23 14 77 Sørensen Charlotte Dencker 33 23 14 77 3 Madsen Kasper Rothmann 33 22 20 83 Munk Peter 33 24 57 57 3 Bøelerehauge Levent 33 23 13 72 * Christiansen Finn 33 23 28 64 Gottlieb Dorte 33 25 48 75 Undercover Service 33 25 34 22 Undercover Service V/pernille Søhald 33253426 Ung Dansk Kunst V/ Finn Christiansen 33 23 22 05 9 Larsen Tom 33 2514 18 • Maxa Lubomir 33 23 71 35 1Andersson Maibritt 33 25 79 80 Skaaning Jesper 33 86 11 48 3 Høier Jack 33 22 73 00 4 Hellman Irene 33 21 ,041 Sørensen Tobias 55 73 9181 11 3 Christensen Erik Ravn 33 24 37 30 Olsen Annette Helle Hem.nr 3 Strandgaard A 33 24 29 35 13 (630-E16 900-G3 729.3) (Fredet) 21-21B (728-E9060 G2 061.5) 21 ' Ringsted Nikolai 33 23 86 46 3 Christensen Joan 33 24 78 43 Larsen Jakob Kibsgaard 33 31 14 79 4 Cederberg Michael 33 25 47 40 8 Larsen Susanne 33 24 75 78 21A 'Amirs Onentalske Restaurent V/amir Mesbah-Babamin 33 25 40 ,0 1 Christensen John 33 25 05 32 Langaa-Sennek Jacob 33 25 4 , 87 3 Møller Charlotte 33 2211 02 4 Skov Jesper Rovsmg 33 79 4512 1Andersen DH 33 24 1592 Bergmann John 33 22 03 20 21B1Nielsen Jeppe Wernberg 33 86 1006 ' Khalem Gamal 33 21 02 07 Olsen Karen Høj 33 26 30 50 3 Gammelby Anne-Mane 33 21 4144 Østergaard Lars 33 79 20 95 3Abel Julie 33 23 50 06 4Andersen Søren 33 25 1949

Hansen Andreas 35 38 00 40 • Holde Susanne 35 38 00 40 (509-E2 7SjO-G485,6) (Jens bnnert Jensen) ’ Jensen Jens Linned 35 42 23 75

17

(510-E2 850-G485.1) (Tove Birthe Taul og Annelise Strandberg) ’ Strandberg Annelise 35 42 1201 Taul Tove 35 42 ,201 (511-E2 000-G485.1) (Pia Schluntz) • Schluntz P35 42 01 12 ' Schluntz Freddy 35 42 01 13 (512-E2.750-G485.6) (LarsWesse Josephsen) ' Josephsen Lars 35 38 55 60 (513-E2 750-G486.2) (Morten Mikael Zeuthen) Zeuthen Karen Marie 35 5514 82 Zeuthen Morten 35 5514 82 (514-E2 800-G486.2) (Per Jurgensen) • Benedicte Burke 35 38 30 10 1Jurgensen Per 35 26 52 75 (515-E2 800-G485.1) (Rolf Elm-Larsen og Hanne Marie Elm-Larsen) • Elm-Larsen Rolf 35 42 60 23 (516-E2 750-G485.6) (Marita Elise Lindholm) • Lindholm Marita 35 26 88 40 Lindholm Stig 3526 88 40' Rådgivende Ingeniørfirma Stig bndholm ApS 35 26 02 88 (517-E2 100-G485.6) (Karm Roth) ■Roth Karin 35 38 44 81 3 Christensen Margrethe 35 26 62 09 (518-E2 850-G485.6) (Rikke Bøllingtoft) (520-E2 800-G486.2) (Carl Vang Petersen og Mane-Louise Andreasen) Petersen Carl Vang 35 38 77 52 ' Andreasen Marie-Louise 35 38 77 52 Andreasen Mane-Louise 35 38 77 57 Petersen Carl Vang 35 38 77 57 Petersen Carl Vang 35 38 77 52 I521-E2 800-G485 6) (Peter Japsen og Gudrun Susann Albeck) Japsen Peter 35 43 40 31 Japsen Susann Albeck 35434031 (522-E2 650-G485.1) (Michael Rygenring Adsersen) 1Adsersen Michael 35 42 55 29 (523 E2000 G485.1) (Eva Petersen) 3 Petersen Eva 35 26 145, Petersen Jørgen Barteis 35 26,4 51 (524-E2 800-G485 6) (Søren Freiesleben Sørensen) • Sørensen F F35 38 52 71 ’ Sørensen Søren Freiesleben 35 26 88 52 (525-E2 450-G495,6) (Jørgen Abildgaard Jensen) - * Kuehn Bettina Hem.nr. ’ Abildgaard Jørgen 35 42 80 46 (531 E2400-G495.6) (Dorte Mikkelsen Nørgaard) 4 Bøllingtoft Lotte 35 25 1540 Bøllingtoft Rikke 35 25 10 78 Bøllingtoft Rikke 35 25 1020 (519-E2 000-G486 2) (Poul Rosager) •Rosager AM 35 38 82 46 Rosager P35 38 82 46 ’ Tner Julie 35 2614 06

19

ABILDGÅRDEN 2620 Albertslund Kort 145 G7

20 (» Lille Istedgade 3) 22 (= Lille Istedgade 5) 24-28 ( - Halmtorvet 12-18. Lille Istedgade 7-9) 24 'BindslevDorte3324 91 20 Jørgensen Jakob Jane Falhng 33 24 69 17 3 Heckmann Robert Røssell 33 31 67 76 Heckmann Tonny 33 31 67 76 Kjær Marianne 33 25 09 60 3 Broe Morten Sæther 33 23 17 27 Broe Yvonne 33 23 17 27 4 Andreasen Kasper 33 22 02 96 Wmge Birgitte 33 313197 26 Berthelsen Carsten 33 79 14 24

21

Kommune: Albertslund Sogn: Herstedøster

23

Valgkr. Glostrup Politikr.: Glostrup

1

Bay Karen 43 64 49 60

25

Mogensen Per43 64 49 60 Schaeffner Per 43 64 18 72

3

5 Szøcs Endre Hem nr 7 Breivik Louise 43 64 4163 Plæhn Lone 43 64 49 13 Poulsen Karen 43 62 29 29 11 Lauridsen Irene 43 64 38 42 Lauridsen John 43 64 38 42 Bredberg Anne 48 ,9 59 57 9 13

27

ABELLS PLADS, KJELD Se Kjeld Abells Rads

29

ABELSVEJ 2880 Bagsværd Kort 127 B,

Bredberg Marianne 43 62 06 07 Faber Sanne 43 62 68 87

15

17 Larsen Johnny 43 62 82 72 19 Nielsen Allan Aagaard 43 64 96 60 21 Hansén Harry 43 62 04 85 23 ' Goldbach Grethe 43 62 17 44 27 Jensen Leif 43 62 21 42

31

Kommune: Gladsaxe Sogn: Stengård Valgkr.: Gladsaxe Politikr.:Gladsaxe

Mortensen Kirsten 43 62 21 42 Rasmussen Jørgen 43 62 1396

1 Antonsen Knud 44 98 45 06 3 Nielsen Eva Møller 44 98 39 03 6 Rasmussen Peter 44 98 76 61 7 Hansen Bent 44 44 00 15 9 Johnsen Poul 44 98 87 96 11 Killendahl Mogens 44 98 1611 13 Lund, Finni 44 98 8316 15 Gnmm Otto 44 98 94 13 17 Saabye Bjarne 44 44 88 36 19 Mortensen Erling B 44 98 69 20 23 Larsen Per Arvid 44 98 1603 27 Preuthun Frank Louis 44 44 31 66 4 Mortensen Doris 44 98 62 56 6 Jensen Lars Martini 44 98 49 88 8 Jensen K44 98 78 91 10 Vestergaard Hans Jørgen 44 98 17 67 12 Klug Tina 44 44 90 77 18 Bruun Leif 44 98 80 47 20 Pettersson bse-Lotte 44 44 50 03 22 Strømsted B 44 49 49 31 24 721 Lundevænget 44 49 54 72 Brandt Lars Hem nr 1Børnehaven Stenhøj 44 98 66 ,5 28 ' 14 31 Nielsen Lizzie 44 98 41 90 35 Cronvall M 44 98 50 45 37 Mørck L 44 44 03 23 2 Misser Jette 44 44 45 56

31

33

33 Petersen Brian 43 62 81 ,8 39 Lund Inge 43 62 66 14 2 Olsen Birgitte 43 62 06 54 4 Høier Rene 43 62 97 13 S Lilhauge John 43 64 ,454

35

blhauge Lilian 43 64 14 54 Jensen Frank Reiner 43 62 01 63

10

12 Lund Tove 43 62 27 65 14 Jensen Diness Søren-Peter 43 64 92 40 16 Håkansson Claus 43 64 71 21 18 Brandt Ole Hem nr

37

Ole Brandt Hem nr Knudsen Dorthe 43 64 62 67

22

24 Rosted Ole 43 62 00 58 26 Taeger Uwe 43 62 03 73 28 Hansen Peter A 43 62 60 88 30 Jakobsen Rosa 43 64 74 01 34 Wilhjelm Pater 43 64 26 01 36 • Hemstra d j 43 64 30 38

39

Petersen A 44 98 73 55 Thomsen PerA og Birgit Bak 44 44 02 31

ABILDGAARDSALLÉ, DOKTOR Se Doktgr Abildgaards Allé

41

ABILDGAARDSGADE 2100københavn 0 KrU148E1 (Nicolai Abildgaard maler f 1743 d 1809)

43

45

Kommune: Købehavn Sogn: Østervold \ Valgkr Østbane Politikr: København Politist.: J Kvarter: Østervold Lokalcenter. 2

ABILDAGER 2605 Brøndby Kort 156A4-A5 (Abild. gi. dansk for æbletræ)

47

Kommune Brøndby Sogn Brøndbyvester

Grahn Lennard 33 31 38 55 1Abel Camilla 33 79 65 35 Kirk Katrine 33 21 80 68 23 25 (729-E4 850-G2 049.1) *2 3 Bodil Bienng 33 25 27 63 4 Søholm Simon 33 22 56 21

Valgkr Hvidovre Politikr,:Glostrup

3 (502-E3100-G495.6)

49

(Gerda Evely Baadsbøl) ' Baadsbøl G 35 38 52 22

•Andersen Kai 33 2 ,0 , 16 Ross Thomas 33 23 11 68 ’ Laustsen Ulrik 33 23 22 73 Schmidt bse 33 24 35 39 3Jørgensen Lisbeth 33 24 30 67

9 Chr ERothe Co 43 43 45 41 19 Ottensten A/S 43 42 11 92 Ottensten A/S 43 421194 21 Karlsen's Bogbinderi ApS 43 43 25 51

5 (503-E2 650-G485.6)

(Bente Larsen og Bjørn Terje Asheim) 1Bjørn Asheim 35 55 14 32

Made with FlippingBook - Online magazine maker